Sobre Moco

About
Som Moco

In Art We Trust

Amsterdam & Barcelona

Moco Museum es centra en artistes amb una visió única.

Moco Museum és un museu independent amb una àmplia gamma d'inspiradores obres d'art modern, contemporani i de carrer, a Amsterdam (Països Baixos) i Barcelona (Espanya). A la nostra col·lecció, Moco exposa Jean-Michel Basquiat, Banksy, JR, Kaws, Keith Haring, Jeff Koons, Damien Hirst, Tracey Emin, Yayoi Kusama, Mark Rothko, Andy Warhol, Studio Irma i molts més. Oferim als visitants una col·lecció d’art única per reflexionar sobre la societat moderna.


El Museu Modern Contemporani (Moco) ha trobat casa seva a la històrica Vila Alsberg a Museumplein (Honthorststraat 20, 1071 D'Amsterdam, NL) i a l'antic Palau Cervelló (c/ Montcada 25, 08003 Barcelona, ​​SP).

Moco Amsterdam
Moco Amsterdam es troba a Villa Alsberg, una casa adossada amb vistes a Museumplein al cor d'Amsterdam. L'edifici va ser dissenyat el 1904 per Eduard Cuypers, nebot del cèlebre Pierre Cuypers, dissenyador de l'Estació Central d'Amsterdam i del Rijksmuseum.

Aquesta residència de propietat privada va ser un dels primers habitatges unifamiliars de Museumplein i va mantenir aquesta funció fins al 1939, quan es va llogar a sacerdots que feien classes al Col·legi Sant Nicolau d'Amsterdam i més tard es va convertir a l'oficina d'un bufet d'advocats.

Moco Barcelona
Moco Barcelona és un palau del segle XVI situat al carrer Montcada, al bell mig de Barcelona. El Palau Cervelló va ser la residència privada de la família noble Cervelló fins al segle XVIII. L'edifici inclou una barreja d'estils que mostra una acolorida i grandiosa història que abasta segles. Incorporant parts d'un predecessor del segle XV -pati, escala arquejada amb columnes, capitells i motllures d'estil renaixentista- el Palau Cervelló rep els visitants amb una impressionant façana gòtica. Des de l'Edat Mitjana fins al segle XX, aristòcrates, comerciants i reis s'han donat cita en aquest lloc històric.

Moco Museum (Amsterdam/Barcelona) potencia l'energia dels llocs reservats als privilegiats per inspirar i il·luminar el nostre món a través de l'art i acollir tothom.

Actualment, el Moco Museum ha rebut prop de 2 milions de visitants de més de 120 països diferents. Moco sempre ha posat l'art a l'abast del públic, oferint una experiència única per a una audiència àmplia – una visita a Moco és una veritable revelació.

Moco Museum d’Amsterdam i Barcelona és una iniciativa privada promoguda pels seus fundadors Lionel i Kim Logchies. Les obres exposades provenen en part de préstecs de la seva cuidada xarxa internacional d'amants de l'art i col·leccionistes.

Creiem que l'art en pot fer més!
Moco Museum defensa el model de museu inclusiu. Creem exposicions accessibles a Amsterdam i Barcelona que eduquen, inspiren i capaciten la comunitat. Per això, Moco s'ha convertit en una destinació destacada per als amants de l'art de tot el món. "Utilitzem el poder de l’art per desafiar la norma, defensar la veritat, obrir les ments i qüestionar el món que ens envolta".

Com el seu nom indica, l'art modern i contemporani de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Damien Hirst, Kaws, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Tracey Emin, Mark Rothko i Andy Warhol, entre d'altres, componen amb raó l'exposició Moco Masters. El Moco Museum també ofereix una plataforma per a les estrelles emergents al camp contemporani, presentant exposicions individuals de THE KID, Guillermo Lorca i Reflecting Forward de Studio Irma, i més per arribar!

Voice of the Streets / Moco abraça la veu de l'art de carrer perquè connecta la gent, desafia les ideologies i activa el compromís. A Barcelona i Amsterdam, el Moco Museum s’esforça per exposar obres d’artistes com JR, OsGemeos, Icy & Sot, Stik i Banksy per fomentar les converses sobre el nostre món i la vida en comú.

El valor de canviar

Com es reflecteix a la col·lecció d'art de Moco, també ho fa el suport filantròpic del museu a organitzacions benèfiques com Movement On The Ground, Aids Fund, Metakids. Moco Museum es compromet a potenciar i ajudar els altres sempre que sigui possible. El nostre esperit fundacional sempre ha estat veure el món il·luminat de manera que la pau i la unitat siguin inevitables. Una part dels ingressos del Moco Museum es dona a organitzacions benèfiques properes als cors dels iniciadors.


Descobriu i exploreu el Moco Museum Amsterdam i el Moco Museum Barcelona. Destapeu el poder de l'art per despertar, reflexionar i crèixer.


In Art We Trust.


Moco Museum

Homepage
AMS

Moco Amsterdam

Moco Amsterdam is housed in Villa Alsberg, a townhouse overlooking Museumplein in the heart of Amsterdam. The building was designed in 1904 by Eduard Cuypers, nephew of the renowned Pierre Cuypers, designer of Amsterdam Central Station and the Rijksmuseum. This privately-owned residence was one of the first family homes built along Museumplein and retained this function until 1939. Subsequently, the house was let to priests who taught at the Saint Nicolas School in Amsterdam, and later it was converted into an office for a law firm.

BCN

Moco Barcelona

Moco Barcelona is located in a 16th Century palace on Montcada Street in the heart of Barcelona. Palacio Cervelló is formerly the private residence of the noble Cervelló family until the 18th Century. The building embraces a mix of styles that shows a colorful, grand history over centuries. Incorporating parts of a previous construction from the 15th Century – interior courtyard, arched staircase with columns, capitals, and Renaissance-type moldings – Palacio Cervelló welcomes visitors with an impressive Gothic facade. From the Middle Ages to the 20th Century, aristocrats, merchants, and royals have held onto this historical site.


Moco Museum (Amsterdam/Barcelona) boosts the energy of locations reserved for the privileged to inspire and enlighten our world through art and welcome all. Today, Moco Museum welcomed nearly 2 million visitors from over 120 different nations. Since the beginning, Moco has made art accessible to the public, providing one-of-a-kind experiences aimed at a broad audience – a visit to Moco is a true eye-opener.


Moco Museum in Amsterdam and Barcelona is a private initiative, championed by its founders Lionel & Kim Logchies. The exhibited works of art are partly on loan from their carefully cultivated international network of art lovers and collectors.

We Believe Art Can Do More!

Moco Museum advocates for the inclusive museum model. We create accessible shows and exhibitions in Amsterdam and Barcelona that enlighten, inspire, and empower the community. For this reason, Moco has become a leading destination for art lovers around the world. “We use the power of art to challenge the norm, champion the truth, open up minds, and question the world around us.”


As the name suggests, modern and contemporary art from Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Damien Hirst, KAWS, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Tracey Emin, Mark Rothko, Andy Warhol, and more rightfully make up the Moco Masters Exhibition. Moco Museum also provides a platform for rising stars in the contemporary field, presenting solo shows by THE KID, Guillermo Lorca, and Reflecting Forward by Studio Irma, and more to come!


Voice of the Streets

Moco embraces the voice of street art because it connects people, challenges ideologies, and activates involvement. In Barcelona and Amsterdam, Moco Museum makes a point to exhibit works from artists like JR, OsGemeos, Icy & Sot, Stik, and Banksy for encouraging conversations about our world and shared existence.


Dare to Change
As it’s reflected in Moco’s collection of art, so too is the museum’s philanthropic support of charities such as Movement On The Ground, Aidsfonds, Metakids. Moco Museum strives to empower and help others whenever possible. Our founding spirit has always been to see the world so enlightened that peace and unity are inevitable. Part of the proceeds from Moco Museum is donated to charities close to the hearts of the initiators.Discover and explore Moco Museum Amsterdam and Moco Museum Barcelona. Unlock the power of art to wake us, shake us, and make us.In art we trust.

Discover and explore Moco Museum Amsterdam and Moco Museum Barcelona. Unlock the power of art to wake us, shake us, and make us.

In art we trust.

Homepage