menu
Buy Tickets

Banksy exhibition in Moco museum Amsterdam | Banksy expo

Het Moco museum in Amsterdam heeft een breed scala aan moderne, inspirerende en hedendaagse kunst die wij tentoonstellen aan het grote publiek. Moco Museum richt zich vooral op bewezen Kunstenaars die een eigen visie hanteren waar geen concurrentie bij in de buurt komt. Deze protagonisten worden ook wel de ‘Rock stars of Art’ genoemd. Deze kunstenaars blinken vooral uit in de ironie die zij hanteren op de hedendaagse maatschappij. Denk hierbij aan de kunstenaars: Banksy en Warhol. Moco biedt inspiratie en eye openers. Door deze behoeftevervulling spreekt Moco een groot publiek aan. Bezoekers die naar het Moco museum komen, zullen kunst ervaren die nergens anders te zien is.

Over Banksy

Vele vragen het zich af, wie is toch die Banksy? Banksy is een vermoedelijk Britse kunstenaar die veelal straatwerk aflevert. Banksy is begonnen als graffiti artiest, zijn werken zijn vaak humoristisch en politiek van aard. Veel van zijn straatwerken zijn net als zijn canvas werken te bewonderen in ons museum. Zo hangt er een enorme variant van de ‘Beanfield’ op de begane grond. Een enorme blikvanger als u bij ons de tentoonstelling van Banksy binnenkomt. Verder zijn ‘the girl with Balloon’, ‘Laugh now en ‘Keep it Real’ hoogtepunten van de Banksy collectie. Banksy. Come check it out..

Roy Lichtenstein na 50 jaar weer terug in Amsterdam

Roy Lichtenstein is een van de grote vertolkers van hedendaagse kunst en een waar icoon in de Pop Art. Van schilderkunst tot advertenties, van fotografie tot design en mode. Werk dat direct herkenbaar is voor ieders oog en zo is verworden tot onbewust cultureel erfgoed voor ons allen. Ter illustratie was het Roy Lichtenstein die als eerste Mickey Mouse in een schilderwerk portretteerde, daarmee vooruitlopend op onder andere Andy Warhol, Damien Hirst en vele anderen voorheen deden. Zo zijn de vele applicaties zichtbaar in het hedendaags modebeeld een directe vertaalslag van Lichtenstein’s werk.

Ligging van het Moco museum

Het Moco museum ligt in het walhalla voor de kunstliefhebber, namelijk in centrum van Amsterdam, aan het Museumplein. Moco is gevestigd in Villa Alsberg, wat een prachtig traditioneel herenhuis is. Dit herenhuis is ontworpen door Eduard Cuypers in 1904. Eduard Cuypers is de neef van Pierre Cuypers, die verantwoordelijk is voor het Rijksmuseum. De uitstraling van dit herenhuis is adembenemend, kosten noch moeite zijn bespaard om dit authentieke uiterlijk te waarborgen, waardoor uw bezoek aan de Banksy tentoonstelling nog meer karakter krijgt. Met meer dan 90 verschillende originele Banksy werken, biedt het Moco museum enorm veel potentie om een van de grootste Banksy tentoonstellingen van de wereld te worden.

Over het Moco museum

Het Moco museum is een particulier initiatief van galeriehouders Lionel en Kim Logchies. De tentoonstelling wordt ter beschikking gesteld door hun zorgvuldig opgebouwde internationale netwerk op het gebied van kunstwerken. Een deel van de opbrengst van het museum zal worden gedoneerd aan de goede doelen die dichtbij de harten van de initiatiefhouders ligt.

Banksy giftshop Moco museum

Beneden in het museum kunt u onze giftshop vinden. In deze giftshop hebben wij verschillende artikelen die betrekking hebben tot Banksy en Warhol. Zo kunt u hier naast verschillende biografieën over Banksy en prachtige gifts van diverse kunstenaars vinden voor bij u thuis.

The Moco museum in Amsterdam has a wide range of modern, inspiring and contemporary art that we show to the public. Moco Museum focuses on proven artists who have their own vision. The competition comes nowhere near it. These protagonists are called the ‘rock stars of art’. These artists use a lot of irony towards modern society, that is what makes them so special. Think of the artists: Banksy and Warhol. Moco provides inspiration and eye openers for all the visitors. With this, moco speaks to a wide audience. Visitors who come to the museum Moco will experience art that is nowhere to be seen but here.

About Banksy

Many people ask themselves who is Banksy? Banksy is a British artist who mostly creates streetart. Banksy started as a graffiti artist, his works are often humorous and political. Many of his street works are in the moco museum. Real pieces. Also his canvas works are displayed in our museum. There is a huge canvas piece of the famous painting: ‘beanfield’. This beautiful piece is shown on the ground floor. A huge eye-catcher as you enter the exhibition of Banksy. Furthermore, 'the girl with Balloon’, ‘Laugh now and' ‘keep it real’ are real highlights of the collection. the beautiful Banksy collection at moco museum. Come check it out ..

Roy Lichtenstein after 50 years back in Amsterdam

Roy Lichtenstein is one of the greatest contemporary art interpreters and a master of Pop Art. The influence of Roy Lichtenstein's art is still evident in many forms of artistic expression: from painting to advertising, from photography to design and fashion. You recognize his works at first glance: he has become part of the unconscious cultural heritage to all of us. Roy Lichtenstein has a ‘Lasting Influence’, he was the first to put Mickey Mouse in a painting before Damien Hirst, Andy Warhol and numerous others did. The applications you have seen in the current daily fashion image is a direct translation of Roy Lichtenstein’s work.

Location of the museum moco

Moco museum is located in the center for art lovers, namely in central Amsterdam, the Museumplein. Moco is located in Villa Alsberg, which is a beautiful traditional mansion. This mansion was designed by Eduard Cuypers in 1904. Eduard Cuypers is the nephew of Pierre Cuypers, who is responsible for the Rijksmuseum. The appearance of this mansion is breathtaking, no effort is spared to ensure that this authentic appearance is perfectly made, making your visit to the Banksy exhibition even greater. With over 90 different original works by Banksy, the Moco museum offers enormous potential to become one of the largest Banksy exhibitions in the world.

About moco museum

The Moco museum is a private initiative of gallery owners Lionel and Kim Logchies. The exhibition is made available by their carefully constructed international network in the field of art. Part of the museum's proceeds will be donated to the charities close to the hearts of the initiative containers.

Gift shop Moco museum

Downstairs in the museum you can find our gift shop. In this gift shop we have several items pertaining to Banksy and Warhol. Here you can find several biographies about Banksy and Warhol and wonderful gifts of various artists for in your home.